Wij laten
je niet
in de kou
staan!

Gasketels

Kwalitatieve gascondensatieketels

Bij gasinstallaties spreekt men, vandaag de dag, bijna alleen nog maar van condenserende ketels. Dit komt doordat de prijs quasi gelijk is aan die van traditionele toestellen. Daarnaast voldoen de meeste traditionele gasinstallaties niet meer aan de huidige wetgeving wat betreft de uitstoot van rookgassen. Daarom vervangt u een cv-ketel ouder dan 20 jaar best door een condensatieketel.

Wat is een condensatieketel precies

Condensatieketels zijn zodanig ontworpen dat er permanent een belangrijk deel van de waterdamp in de verbrandingsgassen kan condenseren. Zo wordt meer nuttige warmte vrijgemaakt en daalt het verbruik aanzienlijk. Daarbovenop wordt het comfort alleen maar beter. Door over te schakelen van een oude gasinstallatie naar een condenserende kan u tot 35% besparen.

Bekijk onze realisaties